REGULAMENT CAMPANIE
"Go Planet Claire's!"
15 Martie – 31 decembrie 2019 Claire's


1. Organizatorul si regulamentul

(1) Campania este organizata si desfasurata de SC B&B Collection SRL, o societate comerciala romana, cu sediul operativ in Bucuresti, Str. Traian 3, Ap 54, Bucuresti, sector 3, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Promotiei (denumit in continuare "Regulamentul").

(3) Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata Promotiei, in magazinele participante, la cererea expresa a clientilor si in cadrul site-ului claires.ro.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, in magazinele participante.

2. Teritoriul si durata de desfasurare a Promotiei

(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in toate magazinele Claire’s de pe teritoriul Romaniei.

(2) Campania incepe pe data de 15 Martie 2019 si se incheie pe data de 31 decembrie 2019.

Campania va putea fi prelungita in functie de decizia unilaterala a Organizatorului. Prelungirea campaniei va fi anuntata cu o zi lucratoare inainte de intrarea in vigoare, in magazinele participante.

(3) Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

3. Dreptul de participare

(1) La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare "Participanti") care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei si care indeplinesc conditiile descrise la articolul 4.

(2) La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

4. Participarea la Campanie

La orice achizitie in valoare de 40 de lei din magazinele Claire`s, cumparatorul primeste un talon si un sticker. Se ofera cate un sticker la fiecare 40 de lei cheltuiti in magazinele Claire`s. Dupa completarea talonului cu 10 stickere pe care il va prezenta in orice magazin Claire`s, cumparatorul primeste un cadou din gama de produse selectate.

Prima zi de utilizare a taloanelor in conditiile prezentului Regulament este 15 Martie 2019, iar ultima zi de utilizare a taloanelor este 31 decembrie 2019, conform orelor de functionare pentru fiecare magazin participant in parte.

La campanie nu participa produsele care fac deja obiectul altei campanii/reduceri.

Talonul este transmisibil.

5. Contravaloarea in bani

Taloanele nu pot fi preschimbate in bani sau in alte beneficii.

6. Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

7. Limitarea raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

 1. Pierderile sau deteriorarile tichetului campaniei;

 2. Organizatorul nu va accepta tichete falsificate sau deteriorate;

 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda va refuza acceptarea talonului;

 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

8. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

9. Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la Campanie se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

10. Confidentialitatea datelor

(1) Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanticare isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

Numele castigatorului final validat (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiul castigat in cadrul Campaniei va fi publicat pe pagina https://www.instagram.com/clairesromania/, in sectiunea de Comments a postarii de concurs, cu tag catre castigatori, in termen de 24 de ore (o zi lucratoare) de la finalizarea Campaniei.

Persoanele fizice participante la Campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date , urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de a fi informat

 2. dreptul de acces la date

 3. dreptul de a rectifica datele

 4. dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor

 5. dreptul de interventie asupra datelor;

 6. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 7. dreptul de a fi uitat

 8. dreptul de a se adresa justitiei.

In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro


SC B&B COLLECTION SRL