PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


1. Informatii Generale


Urmatorii termeni si conditii privind protectia datelor cu caracter personal sunt conceputi pentru a informa vizitatorii website-ului http://claires.ro si participantii la programul de fidelitate CLAIRE`S, organizat in magazinele CLAIRE`S, denumiti in continuare "Utilizator" sau "Utilizatori", cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile Utilizatorilor privind aceasta prelucrare, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor ("GDPR").

B&B Collection SRL, Bucuresti, str. Lucian Blaga, nr. 3, bl. J5, sc. A, ap. 11, sector 3, Nr. ORC J40/6414/1999, Cod fiscal 11984882, care administreaza website-ul http://claires.ro (denumit in continuare "website") si programul de fidelitate CLAIRE`S (denumit in continuare “Program”), este, in conformitate cu GDPR, operator de date cu caracter personal si, prin urmare, este responsabil pentru procesarea acestora. Pentru intrebari sau solicitari privind exercitarea drepturilor Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor cu caracter personal, utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro.


2. Informatii cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal


Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul paginilor website-ului si al formularului de inscriere in Program, in scopul relatiilor cu Utilizatorii si suport oferit acestora, in scopul oferirii beneficiilor comerciale aferente Programului, cat si date colectate in scopuri de publicitate si marketing, al analizei datelor, cum ar fi cercetarea de piata, sondaje de opinie, analize Utilizatori, segmentare si realizarea profilului Utilizatorilor, pentru a determina activitatea Utilizatorului in cadrul website-ului, analize clienti, segmentare clienti si realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare si activitatea Utilizatorului cum ar fi cumpararea repetata a anumitor bunuri si datele de cumparare. In scopurile mentionate mai sus, datele Utilizatorului vor fi stocate in baza de date a Operatorului si a "persoanelor imputernicite" de catre Operator, definite astfel de Legea nr. 677/2001. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR. Operatorul poate contacta Utilizatorul in aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, posta, Social Media sau canalele/instrumentele Google.

Prin intermediul website-ului, Operatorul de date cu caracter personal prelucreaza date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea website-ului, incluzand dar fara a se limita la date de sesiune, comportament browsing, date despre locatie, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresa IP), acolo unde este disponibila, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului. Acestea sunt date statistice despre actiunile si modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului claires.ro, nu identifica niciun individ si sunt colectate in scopul imbunatatirii si personalizarii website-ului si in scop de comunicare si marketing. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6, alin 1, litera a), b), c), f), GDPR.


3. Beneficiarii datelor


Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus la punctul 2, Operatorul utilizeaza furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 din GDPR, cum ar fi: furnizori de servicii pentru hosting, furnizori de servicii de monitorizare a activitatii Utilizatorilor in cadrul website-ului, furnizorii "persoane imputernicite" definite astfel de Legea nr. 677/2001 pentru realizarea si prelucrarea bazei de date rezultata din introducerea datelor personale solicitate de Operator sau furnizorii de servicii pentru trimiterea e-mailurilor si SMS-urilor, contactarea telefonica sau comunicarea de campanii publicitare si de marketing. Acestia pot fi furnizori externi de servicii. Prin reglementari contractuale, Operatorul asigura ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate intr-o tara in care se utilizeaza in mod obisnuit un alt nivel de protectie a datelor si pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care Operatorul are obligatia aceasta prin lege. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a transferului international de date, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor prin e-mail la adresa: dataprotection@bbcollection.ro.


4. Furnizarea Obligatorie/Voluntara de Date si Durata pastrarii acestora


 1. Furnizarea urmatoarelor date prin intermediul formularelor de inscriere in Programul de fidelitate CLAIRE`s: date furnizate in mod obligatoriu pentru furnizarea de beneficii : dl/dna, nume, prenume, data nasterii, alaturi de datele furnizate in mod optional pentru realizarea scopului de comunicare : adresa de corespondenta, e-mail, telefon.

 2. In cazul in care Utilizatorul, avand consimtamantul tutorelui daca acesta este minor, isi exprima optiunea de abonare la newsletter, sunt preluate si prelucrate urmatoarele date furnizate de acesta prin intermediul formularului dedicat din cadrul site-ului: date furnizate in mod obligatoriu pentru realizarea scopului de comunicare: adresa de email, alaturi de datele furnizate in mod optional: gen, nume, prenume, localitate.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi stocate pana la momentul incetarii relatiei contractuale cu Operatorul sau la solicitarea Utilizatorului, cu exceptia cazului in care Operatorul are obligatia legala de a stoca in continuare datele cu caracter personal, pana la incetarea obligatiei legale. Stocarea si transferul datelor cu caracter personal ale Utilizatorului catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c), GDPR.


5. Drepturile Utilizatorului


In calitate de persoana vizata, Utilizatorul poate contacta ofiterul pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact mentionate mai sus la punctul 1, in vederea exercitarii drepturilor sale, in conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

 1. Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).

 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).

 3. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).

 4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii, articolul 18 GDPR).

 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).

 6. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR).

 7. Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR).

 8. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca Utilizatorul apreciaza in mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata de Profesionist cu incalcarea GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Exercitarea acestor drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc in privinta respectarii obligatiilor legale ale Operatorului.


  Utilizatorul poate utiliza instrumentele puse la dispozitia sa, conform urmatoarelor detalii, pentru a isi exercita drepturile cu privire la datele la care fac referire aceste instrumente:

 1. Setarile cookie-urilor pot fi gestionate in mod direct de catre dvs prin intermediul browserului pe care il utilizati, putand opta pentru dezactivarea sau refuzul acestora. Informatii complete despre aceste optiuni si politica generala de utilizare a cookie-urilor sunt disponibile aici: http://claires.ro/utilizare_cookie.html

 2. Monitorizarea prin intermediul Google Analytics a vizitei dvs in cadrul website-ului claires.ro:
  Aveti optiunea de a utiliza instrumentul dezvoltat de platforma Google pentru a stopa monitorizarea comportamentului in cadrul unei sesiuni online: folositi Google Analytics Opt-out Browser Add-on accesibil aici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout , conform recomandarii Google.

 3. Newsletters:
  Va puteti dezabona de la newsletter-ul nostru in orice moment facand click pe link-ul din partea de jos a fiecarui newsletter sau ne puteti transmite un email la adresa: dataprotection@bbcollection.ro


Mentiuni:

1. Utilizarea instrumentelor prezentate mai sus va produce efecte de la momentul activarii optiunilor si nu va produce efecte retroactiv.

2. Stergerea modulelor cookie, accesarea unei pagini web in modul incognito/privat sau utilizarea unui alt browser ulterior activarii optiunilor prezentate mai sus, va permite reluarea monitorizarii sesiunilor online.


Pentru alte solicitari cu privire la exercitarea drepturilor de retragere a consimtamantului privind prelucrarea datelor, de incetare sau restrictionare a prelucrarii datelor sau de stergere a datelor cu caracter personal va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor cu caracter personal, utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro .

Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, Operatorul va informa Utilizatorul despre astfel de modificari. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul Utilizatorului, Operatorul va solicita acestuia un nou consimtamant, daca este necesar.